Obec Drienovská Nová Ves
Drienovská Nová Ves

História

Z obecnej kroniky

Prvá zmienka o obci Drienovská Nová Ves pochádza z roku 1335, spomína sa v roku 1355 v listine o deľbe majetku šľachticov z Drienova. V listine sa uvádza, že obec vznikla v chotári staršej obce Židov, a z ktorej vyplýva, že jej vznik spadá do 11. až 13. storočia.V 14. storočí sa v úradných listinách vyskytuje pod maďarským názvom UJFALU, v druhej polovici storočia sa názov obce rozšíril o SOMOS, podľa rodiny Petra Somosyho, ktorý bol jej prvý známy majiteľ. Obec mu patrila až do roku 1449.

V 14. až 15. storočí bola obec vo vlastníctve šľachticov z Drienova a ich príbuzných z Brezovice, Ploského, Žehne a Budimíra. V 16. storočí patrila Bočkajovcom a Horvátovcom. V 1619 patrila rodine Maryassiovej a od roku 1965 rodine baróna Andrassyho, v roku 1753 sa dostala do vlastníctva rodiny Dežoffiovcov a posledným majiteľom sa stal v roku 1800 gróf Andrassy.

Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárskou výrobou a pálením vápna. V 18. storočí boli v obci kúpele a v 19. vznikla tehelňa a kameňolom.

Názov obce

Pôvodný slovenský názov obce bol Rentavá Nová Ves, neskôr bola premenovaná na Somosujfaly. Po štátnom prevrate obec upustila od užívania maďarského názvu a vrátila sa k pôvodnému slovenskému názvu Rentavá Nová Ves. Tento názov bol odvodený od slova “renta” čo v šarišskom dialekte znamená “handra” alebo, že niečo je deravé, naničhodné čo vzniklo podľa domov, ktoré sa v obci nachádzali. Boli to malé, slamou pokryté domy.
Neskôr bola premenovaná župnými úradmi na Torysskú Novú Ves, pretože leží pri Toryse. Tento názov sa však používal len jediný rok, potom (pri vzniku Československej Republiky) bola obec definitívne premenovaná na DRIENOVSKÚ NOVÚ VES.

Symboly obce

Erb 

Strom vyrastajúci z pačite, vľavo od neho je lemeš, vpravo sa o strom prednými labami opiera lev.

Vlajka

Vlajku tvorí päť pruhov: žltý – 1/8, červený – 2/8, biely – 2/8, červený – 2/8, žltý – 1/8.

Pečať obce

Z písomností zo 17. marca 1787 sa zachoval odtlačok obecnej pečate, v ktorej je zobrazený výjav z erbu. V kruhopise je latinský text v skratkách :SIGIL(lum)  :SOMOSUJFALY: čo v preklade znamená: pečať obce SOMOSUJFALY. V Súčasnosti pečať obce tvorí strom, lemeš, lev a kruhopis ”Obec Drienovská Nová Ves”.

Základná škola

V roku 1904 v obci postavená škola prispenia grófa Andrássyho. Výučba sa začala1. septembra 1904 maďarčine). V slovenčine sa začalo vyučovať až v školskom roku 1918 – 1919, keď na školu nastúpil prvý slovenský učiteľ. Škola bola jednotriedna, neskôr v rokoch 1933 – 1934 rozšírená na dvojtriednu akou je dodnes.

V roku 1905 založená ”Gazdovská opakovacia škola”, uvádza sa aj pod názvom ”Nižšia hospodárska škola opakovacia”. Túto školu navštevovali žiaci po skončení základnej školy.

Prvá obecná knižnica

V školskom roku 1924 – 1925 otvorená prvá obecná knihovňa, o ktorú sa staral učiteľ. Bola rozdelená do troch častí: učiteľská, žiacká a časť knižnice bola vyhradená chudobným žiakom na výpožičku učebníc.

Cintorín

Súčasťou miestnej histórie je aj cintorín. Jeho pôdorys a rozloženie hrobov si môžete pozrieť ak kliknete na odkaz

obrázok

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

mobilní aplikace V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na